• Vad är betong?

Vad är betong?

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial och kan i princip betraktas som ett rent naturmaterial. Normal betong består av ca 80 procent berg (sand, sten eller grus), 14 procent cement och 6 procent vatten.
Dessutom ingår i normalfallet även olika tillsatsmedel i små doser som förbättrar betongens egenskaper. Ibland tillsätter man även andra typer av material i pulverform, exempelvis slagg och andra restprodukter från industrin. Betongen kan återanvändas till fullo.

Att betong dessutom har en lång livslängd gör materialet miljövänligt, och användningsområdena många. Faktum är att armerad betong är det mesta använda av alla konstruktionsmaterial.

Historia

Betongens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, och redan så tidigt som 500 år f.kr. använde etrusker i Italien materialet. Under ett par århundraden f.kr. till ett par århundraden e.kr hade betongen sin storhetstid och användes till alla typer av byggen. Som exempel kan nämnas amfiteatrar, broar, hamnar och bostadshus. Många av de gamla byggnadsverken finns kvar att beskåda än idag.

Efter romarrikets fall upphörde gradvis användandet av betong som byggnadsmaterial under många år och det var först på 1700-talet som man åter började använda materialet. Man började då experimentera med olika blandningar av betong som gav materialet olika egenskaper.

Betong idag

Betongkonstruktionerna som görs idag är betydligt mer avancerade än de som användes under antiken och både material-, konstruktion och produktionstekniken har utvecklats enormt. Idag kan man med betongens hjälp producera jättelika broar, skyskrapor, och milslånga tunnlar.
Men betongen dyker inte bara upp när det handlar om stora byggnadsverk och projekt. Idag används betongen också vid tillverkning av mindre föremål, så som möbler, skulpturer, fontäner och krukor.

Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad betong kan används till!

Betongens typer

Det finns ett flertal olika typer av betong som har olika användningsområden och olika egenskaper. Några exempel är fiberarmerad betong, husbetong, anläggningsbetong, golvbetong, markbetong, snabbtorkande betong, självkompakterande betong, skumbetong, sprutbetong, undervattensbetong och vältbetong.